HARTING Corporate Technology Services (CTS) je testovací laboratoří s akreditací dle DIN EN ISO/IEC 17025 a současně jedním ze základových kamenů kvality HARTING Technology Group. Důkladné a pečlivé testování elektromechanických, elektrických a optických spojení, přenosových a síťových technologií je zárukou vysoké kvality, kterou zákazníci společnosti HARTING očekávají.

Pro měření rozměrů komponent je k dispozici optická a kontaktní 3D měřicí technika.

Testy komponent zahrnují elektrické a mechanické zkoušky, zkoušky odolnosti vůči vibracím a nárazům a mikroskopické zkoušky v různých klimatických podmínkách, aby se zajistila kompatibilita produktů s okolním prostředím a odpovídající stupeň krytí IP. Pracovníci CTS kromě toho podporují konstrukční oddělení analýzami integrity signálu elektronických a optických přenosových systémů. Výsledky zkoušek tvrdosti prováděných pomocí nanoindentoru představují vstupní parametr pro počítačové simulace, jež pomáhají zajistit vysokou spolehlivost již ve fázi vývoje.

Analýza materiálu, topografie a testování nerovností (optické a kontaktní) slouží k hodnocení mikrosystémů. Rentgenová fluorescenční analýza pomocí polovodičového detektoru pak zajišťuje shodu s RoHS při testování způsobilosti. V rámci testování elektromagnetické kompatibility je kladen důraz na testy EMS a EMI, což je obzvláště důležité pro získání značky CE (dle německého zákona o elektromagnetické kompatibilitě).