Prohlášení o původu zboží

Waage 250x178

Od 1.7.2004 je možno stáhnout Preferenční původ zboží spolu s příslušným přehledem zboží mající původ níže uvedených výrobců.

Takový přehled je možné použít jako podklad pro EUR1 apod.

HARTING Electric GmbH & Co.KG, DE-Espelkamp

HARTING Electronics GmbH & Co.KG, DE-Espelkamp

Toto Prohlášení se vztahuje pouze pro zboží z uvedeného přehledu, vyrobené výše uvedenou firmou Harting a uvedené na faktuře.

Zneužití výše uvedeného Prohlášení k získání Preferenčního původu může vést k těmto důsledkům:

  • Finanční: Klamavé či nesprávné Prohlášení vede ke zrušení vystaveného dokumentu EUR1 a zboží bude třeba předložit celním úřadům s následkem úhrady příslušného cla.
  • Trestní: Zneužití Prohlášení je považováno za přestupek , který vede k trestnímu stíhání.
  • Občanský zákoník: Dle Občanského zákoníku Prohlášení garantuje charakteristiku výrobku. Zákazník má možnost reklamovat škody způsobené nesprávnou charakteritistikou výrobku.

Z toho plyne, že je nutné velké opatrnosti při zjišťování preferenčního původu zboží. Pouze ověřená a jednoznačně dokumentovatelná Prohlášení jsou platná.

Vzhledem ke změnám v zákoně týkajícího se preferenčního původu, může být prohlášení dodavatele poskytováno pouze na základě přímého požadavku zákazníka.