tec.News - 33. vydání

Partnerství v integrovaném průmyslu. Spolupráce přináší lepší výsledky.

DE - tec.News Ausgabe 33

Čtvrtou průmyslovou revoluci aktuálně můžeme shrnout takto: komplexní sítě s přidanou hodnotou v monolitických architekturách již nejsou realizovatelné. Je potřeba všeobjímající řešení. Nikdo však nezvládne uskutečnit všechno sám. Uvědomění si vlastních omezení je dle mého názoru skvělou příležitostí vyplývající z kulturních změn Průmyslu 4.0.

eBook

CZ - tec.News 33