tec.News - 32. vydání

Síť s přidanou hodnotou - jak integrovaný průmysl vytváří přidanou hodnotu

CZ - tec.News 32. vydání

Když se některé společnosti zeptáte, co je jejím cílem, zpravidla uslyšíte stejnou odpověď: vytvářet hodnoty pro zákazníky a přitom přirozeně dosáhnout co nejvyššího zisku pro společnost. Mnohdy se však jedná jen o frázi, zatímco správný výrok zní obráceně: dosáhnout co nejvyššího zisku pro společnost, a tím pádem vytvářet hodnotu pro zákazníky. Ať už je to ve skutečnosti jakkoli, ani toto prohlášení není zase tak špatné. Zůstává však stěžejní otázka: Co je příčinou a co následkem?

eBook

CZ - tec.News 32