Řešení RFID se i přes znečištění, vodu a kov používají všude

 

Čelíme větru a dešti  

 

Zvláště tam, kde se vyskytuje znečištění, mokro nebo zima, používají se chemikálie nebo ve výrobním prostředí pod značným vlivem kovů, je zapotřebí využití rychlého informačního toku a optimalizace procesu - a tím přání průběžného procesu a „inteligentních“ objektů. Řešení firmy HARTING jsou předurčena právě pro taková použití.

 

Pasivní transpondéry UHF RFID značky HARTING dosahují, v závislosti na své konstrukci, dosahu čtení od 3 do 6 m. Zde Ha-IS  RFID VT 86.

 

Integrovaný IT-systém firmy  HARTING se prezentuje jako dodavatel kompletních systémů pro řešení Auto-ID a svým zákazníkům nabízí poradenství, projektování a tvorbu individuálních řešení v prostředí RFID. Firma HARTING vyvíjí, vyrábí a integruje inteligentní RFID techniku, která se používá na celém světě.  Řešení pochází z jednoho zdroje, jsou tvořena na míru a koncipována nezávisle na konkrétním odvětví. Skládají se ze sladěných systémových komponent, přesných softwarových modulů a obšírné poradenské kompetence k provádění projektů. Úspěch se zakládá na kompetencích získávaných po desetiletí na poli vývoje a výroby hardwaru a softwaru, ve spojení s partnersky orientovaným poradenstvím.

  V „Totally Integrated RFID“ firma HARTING spojila oddělené systémy do jednoho řešení: Došlo ke spojení transpondéru, funkce čtečky a middleware softwaru do kompletního integrovaného systému. Tak se dají dosud otevřené řetězce procesů uzavřít a řízení výroby propojit přes MES-systémy a řízení firem - a ovládání probíhá v reálném čase.

Tato řešení jsou genericky konstruována tak, aby nic nebránilo jejich využití v různých odvětvích. Tak je možno realizovat projekty ve výrobě, servisu nebo logistice nebo v nástrojářství a strojnictví, železniční dopravě nebo transportu obecně.

  V nástrojářství a strojírenství se objevují drsné okolní podmínky, ovlivněné kovy, což vyžaduje vysoké nároky na hardware. Současná generace transpondérů, antén a čteček má vysokou citlivost při zpracování šumu, který se může vyskytovat u vstupních informací.

  Mezitím byly vyvinuty tzv. „On- Metal-Tags“, tzn. transpondéry, jejichž využití je právě na kovových površích ve výrobě.  V kombinaci s robustními anténami UHF pro bezporuchový provoz zajišťují rozpoznání nástrojů ve strojích nebo zajišťují správné umístění objektů ve výrobě. Zvláště citlivé a výkonné čtečky načítají informace transpondérů ve výrobním prostředí.

  K integraci řešení RFID do průmyslového prostředí firma HARTING vyvinula tzv. „RFID-Box“: Jednotlivé komponenty jsou vzájemně sladěny, systémy jsou nainstalovány a čtečka je pevně integrována v rozvodné skříni. Tím je možno obzvláště v drsném prostředí dosáhnout vysoké třídy ochrany (IP 65) a dvoumilimetrová ocel zajišťuje vysokou stabilitu při mechanické zátěž.

 

Harting prehled RFID tagy

Harting prehled RFID tagy
(PDF 213 KB)

Stáhnout

Harting prehled RFID interface

Harting prehled RFID interface
(PDF 138 KB)

Stáhnout

Harting prehled RFID anteny

Harting prehled RFID anteny
(PDF 134 KB)

Stáhnout


 

Transpondér snáší i extrémně vysoké teploty

  Trend ve stavebnictví směřuje k vyšší výrobě prefabrikovaných dílů a jejich dodávkám na stavbu, ať už jsou to části budov, mostní prvky nebo základy pro větrné elektrárny. Jednotlivé součásti jsou vybaveny transpondéry a obsahují tak informace o tom, pro kterou stavbu, k jakému účelu a na jaké pozici je plánováno využití součásti.

Dosud se stále vyskytovaly problémy s označováním pomocí papíru a čárového kódu, které nebylo odolné proti vlivům počasí.  Je možno je nahradit použitím RFID-technologie, která je nezávislá na vlivech počasí. Zde jsou k dispozici transpondéry, které částečně snáší extrémní teploty od -65 do +210 °C a mohou být dimenzovány až do třídy ochrany IP 69k – takže mají perfektní vlastnosti pro použití ve venkovním prostředí, které je ovlivňováno vlivy počasí.

 

RFID-řešení, která jsou odolná proti vlivům počasí v železniční dopravě

 

Obzvláště vysoké jsou požadavky na RFID-řešení v oblasti dopravy, zejména železniční:  Zde se hardware instaluje například venku, v blízkosti kolejí, aby bylo možno evidovat projíždějící vlaky, resp. registrovat vlaky vjíždějící do servisní haly kvůli provedení údržby.

  Z toho vyplývá nezbytná robustnost a odolnost proti vlivům počasí, vysoká míra mechanické ochrany, velmi vysoká životnost, obzvláště u RFID-transpondérů - zde existují tzv. „Permanent Tags“ – a rychlá schopnost čtení čteček. Tyto komponenty zajišťují ve venkovním prostředí dlouhodobě fungující systém.

Tyto příklady zobrazují výňatek z dosud realizovaných projektů integrace RFID. Výsledkem projektů je průběžná zvýšená transparence dat, zpětná vysledovatelnost produktů, zvýšení kvality a vysoká efektivita procesů. Zamezení výskytu chyb, bezpečnost procesu a krátké ztrátové časy při opravách jsou výslednými efekty v procesech.

  I když nebude existovat firma bez lidí, pouze s použitím řešení Auto-ID, budou lidé při své práci podporováni technikou, řízením a rychlým přenosem informací a zbaví se mnohých rutinních činností.  Výrobní procesy se tak zrychlí a přiblíží zákazníkovi, zařízení budou co nejlépe ovládána a lépe využita. Servis a údržba strojů budou probíhat od pracovního stolu, ve výrobě bude možno změny produktů a procesů realizovat pomocí několika kliknutí.