RFID z jiného pohledu: flexibilní systém z jediného zdroje

 

Výhody radiofrekvenční identifikace (RFID) jsou velmi dobře známy. Navzdory tomu se RFID technologie dosud nedočkaly plošného přijetí. Proč? Protože zatím žádný z prodejců neposkytoval vše, co je k vytvoření kompletního RFID řešení potřeba. To však neplatí pro HARTING Technology Group, která dodává veškeré komponenty pro RFID systémy – od A do Z.

Přednosti RFID technologií jsou nesporné, obzvláště pak při použití ve frekvenčním pásmu UHF. Za jedinou sekundu lze identifikovat až 300 objektů, aniž by se musely nacházet v zorném poli a bez ohledu na podmínky prostředí. RFID komponenty lze využít dokonce i v prostředích s velkým výskytem kovových objektů a extrémně náročných podmínkách – například pod kolejištěm pro nákladní vlaky. RFID transpondéry od společnosti HARTING fungují bez baterie. I přesto nabízejí čtecí vzdálenost od 1 cm do 15 m. Tím se zvyšuje transparentnost dat v průmyslových závodech, což pomáhá ještě více optimalizovat procesy, zlepšit využívání zdrojů a snížit náklady. I zde společnost HARTING aktivně podporuje přesun k „Integrovanému průmyslu“.

Kompletní RFID systém se skládá z transpondéru připevněného k identifikovanému objektu, antén, čtecího a zapisovacího zařízení a softwarového rozhraní přenášejícího data do podnikového softwaru. Výrobní průmysl klade vysoké nároky na kvalitu a robustnost jednotlivých komponent i celého systému. Společnost HARTING nyní vytváří v této oblasti nový základ.

 

Princip modulárního provedení (MD P)

Společnost HARTING vytvořila kompletní portfolio komponent pro RFID systémy. Jejich hlavní předností je modulární provedení a optimalizace v souladu s požadavky drsného průmyslového prostředí. RFID transpondéry od společnosti HARTING splňují i ty nejnáročnější požadavky, včetně stupně krytí IP 69K a odolají provozním teplotám až 210 °C. Rovněž antény jsou uzpůsobeny využití v drsných podmínkách a nejsou náchylné k rušení v prostředích s velkým výskytem kovových objektů. Čtečky HARTING pak zajišťují extrémně rychlé čtení dat i v náročných podmínkách.

Tyto stavební bloky lze perfektně kombinovat a využít k sestavení RFID řešení uzpůsobeného dle požadavků zákazníků. Například transpondéry byly optimalizovány k identifikaci kovových a betonových objektů (zvláště pak transpondér CT89). Společnost HARTING se zaměřuje na specifické potřeby zákazníků, zejména pokud jde o software sloužící k propojení zařízení se zbytkem světa. Zákazníci využívající řešení od společnosti HARTING mají naprostou svobodu výběru.

Podívejme se například na middleware Ha-VIS. Ten představuje pomyslný most mezi RFID hardwarem a softwarem a řídí komunikaci s RFID čtečkami (dokáže obsloužit až několik stovek jednotek nebo 20 000 transpondérů během jediné sekundy). Zákazníci mohou určit, v jakém formátu, jak často a na jaké rozhraní mají být získaná data odeslána. To vše bez nutnosti programovaní či jakýchkoli jiných složitějších zásahů – jednoduše pomocí samotné konfigurace.

Dalším z příkladů může být propojení s PLC. V této oblasti společnost HARTING nabízí softwarové šablony, např. pro Siemens S7® a Siemens Simotion®, nebo přímou integraci do řídicích jednotek značek Beckhoff a MITSUBISHI.

RFID v pásmu UHF v kombinaci s dalšími technologiemi má zásadní vliv na výrazné zvýšení efektivity pracovního procesu v logistice, automatizaci a údržbě. Auto-ID systémy nevyžadují jen patřičné hardwarové komponenty. Takové systémy závisí také na speciálním softwaru a řešeních, které dokáží smysluplně a nadstavbově zužitkovat data, která systém již shromažďuje. HARTING poskytuje modulární holistický systém zahrnující hardware, software a datová řešení. Na jednom místě tak můžete získat vše pro vaše specifická řešení.

Integrování těchto automatizačních systémů řeší celou novou oblast výzev: získáváte sice ohromné množství potenciálně zajímavých dat o důležitých procesech, které však je třeba nejprve shromáždit z více různých zdrojů, zkontrolovat, setřídit a propojit. HARTING vyvinul pro tento účel vlastní Ha-VIS Middleware, který vám tento servis provede dle vašich potřeb a data předá ve standardizované podobě. Ha-VIS Middleware je mostem mezi hardwarem umístěným na místě sběru dat a nadřazeným databázovým softwarovým systémem. Middleware vstupní „surová“ data kondenzuje a filtruje tok získaných dat na základě specifikací daných standardem EPCglobal® ALE 1.1.

 

Autor: Dr. Jan Regtmeier,  Product Manager RFID Reader

           René Wermke, Product Manager RFID Transponder