Vhodné konektory umožní velkou míru volnosti v konstrukci průmyslových zařízení.

 

 

Požadavky na funkčnost a flexibilitu řídicích technologií se v posledních letech rychle zvýšily a podobně rostl také tlak na miniaturizaci. Konektory řady har-flex® otevírají konstruktérům a projektantům průmyslových zařízení nové možnosti.


 

Konektory har-flex® jsou k dispozici v přímém a úhlovém provedení i jako kabelové konektory.

Za poslední roky se oblast aplikací řídicích technologií rozšířila i v průmyslovém prostředí. Požadavky související s vývojem inteligentních systémů se zpřísňují, stejně jako nároky v aplikačních oblastech a nároky na funkčnost sítí v různých podnikových divizích. Řídicí systémy přejímají stále více úkolů, jejich funkčnost se soustavně zlepšuje a je možné zohlednit stále více charakteristických rysů prostředí, aniž by došlo k negativnímu ovlivnění funkčnosti i ve velmi drsných podmínkách. Decentralizace, vytváření sítí a miniaturizace jsou klíčovými pojmy v tomto vývoji. To má řadu dopadů na technologii konektorů: konektory přejímají úkoly řízení, v terénu musí zůstat spolehlivé a odolné proti poruchám a musí být co nejmenší.

 

Konektory har-flex® existují v sudé řadě pod šesti do sta kontaktů.

 

Volně použitelné a patentované

Z toho důvodu byly v počátcích vývoje elektronických řídicích systémů používány standardní konektory. Ty měly být volně dostupné, nikoliv specializované, aby pokryly co nejširší možný rozsah aplikací. Standardizované systémy, které se zpočátku široce používaly, vycházejí z konektorů DIN 41 612.

Narůstající požadavky však v průběhu dalšího vývoje obvykle vedly k náhradě volně použitelných řešení řešeními patentovanými. Tak byla propojovací rovina používána pouze pro zásuvné karty vstupů/výstupů. Tento trend směrem k zakázkovým řešením pak pokračoval dalším krokem: byl opuštěn stojanový systém a moduly byly propojovány přímo. Stojanové systémy a propojovací roviny byly zcela vyloučeny. Konektory byly dokonale přizpůsobeny této lineární architektuře, avšak za cenu ztráty všech výhod otevřených architektur: přenosnosti, snadné dostupnosti náhradních dílů a široké využitelnosti jednotlivých typů konektorů.   

 

 Speciální pájecí úchyt na boku je jedním z prvků zajišťujících odolnost konstrukce.

 

Přístup k volně použitelným řešením

Poslední vývoj vyplývá z uvedeného principu, pro který je systém har-flex® dokonale vhodný. Patentovaná řešení nemohou obstát v rostoucím konkurenčním tlaku posledních let. Neumožňují rozšířit funkčnost a ani jejich použití není ekonomicky odůvodnitelné. Patentovaná řešení vedou pouze k vývoji dalších patentovaných řešení – se stále rostoucí diferenciací produktů, nekontrolovatelným růstem nákladů na vývoj a komplikacemi při práci v terénu.

To je důvod, proč se volně použitelná řešení se svým širokým rozsahem aplikací a možností rychlé a ekonomické adaptace pro specifické aplikace výrazně vracejí do popředí. Společnost HARTING se dala touto cestou a uzpůsobila své konektory DIN 41 612 tak, aby splňovaly aktuální požadavky.

 

Odolnost v miniaturním balení

Konektory har-flex® od společnosti HARTING představují velký krok v této fázi řídicích technologií: konektory har-flex® jsou miniaturní, ale přitom dostatečně odolné. Kromě toho jsou k dispozici v řadě tvarů a s různým počtem pólů, takže uspokojí potřebu velké volnosti při návrhu produktů pro aplikace mezi deskami s tištěnými obvody.

Vychází ze základní myšlenky, která iniciovala vývoj konektorů har-flex®: zvýšení komplexnosti a funkčnosti na desce s tištěnými obvody vede k posílení miniaturizačního trendu, který je možno uspokojit jen s pomocí radikálních nových přístupů. Nejzajímavější nová myšlenka je známá jako „krabicová architektura“ (Box Architectures), která vytlačuje rozměrnější a méně vhodné systémy. Tato konstrukční metoda umožňuje vytvářet kompaktnější a především mimořádně výkonná řešení a současně snižuje náklady.  

Společnost HARTING se zaměřila na jeden z nejdůležitějších cílů – maximální flexibilitu variant pólů na rastru 1,27 mm. Jelikož počet pólů může být limitován na počet nutný pro konkrétní aplikaci, je možno pevně daný prostor na desce s tištěnými obvody využít mnohem efektivněji a ekonomičtěji. Počet pólů může být libovolný od 6 do 100 s nárůstem v krocích po 2. Odolné připojení k PCB se získá použitím speciálních fixačních prvků. Síly potřebné k zasunutí a vytažení jsou absorbovány, což významně ulevuje pájeným kontaktům na čelní straně.

 

Tolerance zasunutí ve směru osy Z (až 1,5 mm) umožňuje vysokou míru flexibility při konstrukci zařízení.

 

Využití rozšiřujících desek

Pokud se týká aplikací rozšiřujících desek, divize Device Connectivity společnosti HARTING značně rozšiřuje sortiment výrobků. Nedávno byly vyvinuty implementace ve čtyřech různých úrovních uložení, které jsou vhodné k přemostění offsetů paralelních desek s tištěnými obvody od 8 do 13,8 mm. Kromě toho existují úhlové implementace, které značně rozšiřují možnosti konstrukce, stejně jako kabelové konektory, které umožňují rozměrnější flexibilní připojení. Tak je možno spektrum kombinací a implementací dále rozšířit.

Mechanizovaná, a tím pádem hospodárná montáž je podporována technologií SMT (Surface Mount Technology) a balením v podobě pásu na cívce vhodném pro využití při automatizaci. Vložka je vyrobena z tepelně odolného materiálu, který umožňuje spolehlivé strojní pájení. Koplanarita kontaktů, která je pro SMT procesy důležitá, je zajištěna 100% kamerovou kontrolou. Tímto jednoduchým způsobem výrobce umožní vysoce efektivní, kvalitní a spolehlivé zpracování desek s tištěnými obvody.

 

 

Konektory har-flex® SMT lze automaticky montovat na desky s tištěnými obvody s použitím technologie „pick-and-place“ (odeber a umísti).