Han-Fast Lock - Vše na jednom místě

Konektory pro vysokonapěťovou elektroniku by měly být malé a měly by umožňovat snadné a opakované připojení. Současně však musí být robustní, aby odolaly náročným podmínkám, a nepříliš nákladné na výrobu. Řada Han-Fast Lock od společnosti HARTING, se kterou se seznámíte v následujícím textu, perfektně splňuje všechny uvedené požadavky.

Téměř veškeré průmyslové komponenty v současnosti využívají vysokonapěťovou elektroniku. V důsledku průmyslových trendů miniaturizace, zvyšování flexibility a zlepšování výkonnostních charakteristik při současném tlaku na snížení ceny je elektrický proud přiváděn stále hlouběji do struktury výrobního procesu a produktů, kde pak vykonává rozličné funkce. Stejně tak se zvyšují nároky na konektory využívané v systémech. Proto společnost HARTING Technology Group vyvinula svůj vlastní koncepční konektor s označením Han-Fast Lock.

Jedním z primárních požadavků vysokonapěťové elektroniky je bezpečný a precizní přívod vysokého proudu přes přívodní kabel až do desky plošného spoje, které se děje přes vstupní silový průmyslový konektor typu Han na stěně zařízení. Výrobní proces musí samozřejmě splňovat průmyslové normy což klade vysoké nároky na kvalitu sériové výroby. Přitom je ale žádoucí využít všech příležitostí k úspoře nákladů. Manipulace s konektorem by měla být rychlá a pohodlná i při práci v terénu. Případné poruchy musí být řešeny promptně, aby se zamezilo zbytečným prostojům a nákladům.

Možné úspory: Efektivní výroba

Postupem času byly odhaleny rezervy ve výrobním procesu desek plošných spojů: zatímco mohly být tyto desky rychle a levně osazovány různými komponentami, jako například kondenzátory, rezistory, mikroprocesory a tranzistory, ačkoli bylo možné využít jejich automatickou povrchovou montáž, silové konektory musely být stále zpracovány ručně až v dalším samostatném montážním procesu. Konektor bylo nutné ručně osadit na místo a poté zalisovat. Nakonec bylo nezbytné zvlášť zkontrolovat spojení.

U konektorů Han-Fast Lock byly všechny tyto nákladné a časově náročné kroky narušující plynulost celého procesu odstraněny. Během přípravy montáže jsou do desky plošných spojů vyvrtány a pokoveny otvory, které jsou opatřeny montážními terčíky. Přívodní kabel zakončený kontaktem je pak vsazen na připravené místo na desce. Poté je zasunut uzamykací kolík, srovnatelný s klasickým tlačítkem (Obr. 1). Sestavu lze v terénu rozpojit, aniž by došlo k poškození komponent.

Výsledkem je výrazná úspora času, zefektivnění výrobního procesu a snížení počtu chyb. Kromě hromadné výroby, kde se konektory Han-Fast Lock poloautomaticky krimpují na kabel, je možné je využívat samostatně při servisování nebo při kusové výrobě. V takovém případě jsou používány ruční krimpovací nástroje.

Díky menším rozměrům Han-Fast Lock a flexibilitě jejich montáže na ploše desky se také zmenšují nároky na velikost desky plošných spojů, což má pozitivní vliv na velikost celého zařízení. Tím, že konektory Han-Fast Lock lze osadit na libovolné místo na desce se výrazně sníží nároky na povolené tepelné ztráty v desce. Při přenosu vysokých proudů totiž vzniká teplo, které ovlivňuje konektory i další komponenty.

Široké možnosti využití v silové elektronice

Oblasti využití napájecích zdrojů a silových přenosů v elektronice se za poslední dobu výrazně změnily. Již se neomezují na čistá prostředí, ale stále více zařízení je nasazováno v náročných podmínkách. Ve větrných elektrárnách jsou například běžné aplikace ve výšce 140 metrů nad povrchem, ať už na pevnině nebo na moři. Vysokou poptávku zaznamenávají také řešení využívaná v dopravě, kde jsou komponenty vystaveny extrémním rázům a vibracím, nečistotám a drsným klimatickým podmínkám. Ve všech těchto oblastech je kladen důraz na vysoce spolehlivý provoz.

Proto jsou průmyslové konektory Han osazovány do krytů řady Han-HPR s třídou krytí IP68 (Obr. 2), které zajišťují jejich spolehlivý provoz i v extrémně nehostinných prostředích.

Navzdory přísným požadavkům a náročným provozním podmínkám jsou konektory Han-Fast Lock optimalizovány pro vysoce spolehlivé připojení a snadno se s nimi manipuluje. Lze je využít při servisu i v nových instalacích. Nová technologie konektorů usnadňuje rozšíření zařízení nebo opravu či výměnu vadné desky. Ve výsledku tak získáte nejen vyšší výkon, ale také ušetříte značnou část nákladů.

 

Dipl.-Ing. Thomas Wolting

Pan Wolting je elektroinženýr a ve společnosti HARTING Electric GmbH pracuje již 15 let na pozici produktového manažera.