Práce ve společnosti HARTING

People, Power, Partnership

Společnost HARTING má coby zaměstnavatel jasný postoj a zásady: Vyjadřuje je svým krédem „Power People Partnership“ (Energie Lidé Partnerství). Snažili jsme se srozumitelně a realisticky formulovat své nároky – jako nový zaměstnanec společnosti HARTING si můžete ověřit, že tomu skutečně tak je!

Tytéž principy ctí rovněž naše vize:

  • Chceme utvářet budoucnost pomocí technologií určených lidem
  • Chceme se stát skutečně celosvětovou společností
  • Chceme vytvářet hodnoty pro lidi

PEOPLE

Základem našeho úspěchu jsou naši zaměstnanci. Jsou středobodem našeho fungování. Touto zásadou se řídí všichni členové rodiny Harting a vedoucí pracovníci při svém rozhodování.

Společně s manažery vytvářejí inovativní prostředí, které umožňuje optimální rozvoj a vzdělávání zaměstnanců.

Jedná se o vysoce kvalitní školení, komplexní navazující vzdělávání, individuální kariérní plány, flexibilní pracovní modely a mzdu odvíjející se od výkonu.

Snažíme se vytvářet hodnoty pro lidi: Přitom vycházíme z týmové práce – u velkých i malých projektů, v rámci jednoho státu i více zemí. 

Základem všeho je samozřejmě komunikace mezi jednotlivci.

POWER

Svou sílu čerpáme z inovativních a vysoce kvalitních produktů, které si vydobyly přední místo na dynamických trzích, ze vzájemného respektu a rozvoje venkova.

Abychom mohli efektivně vyvíjet, vyrábět, propagovat a distribuovat své špičkové produkty, potřebujeme kvalifikované a nadšené zaměstnance. Své zaměstnance podporujeme a motivujeme podle jejich schopností.

Jestliže chcete utvářet budoucnost pro lidi pomocí technologií, těšíme se na spolupráci – a nabídneme vám nevšední kariérní možnosti v tuzemsku i zahraničí.

PARTNERSHIP

Naše rodinná společnost staví na partnerství a spolupráci. Toho si naši zákazníci a dodavatelé všímají každý den. Základem je náš neustálý růst a finanční nezávislost. Díky tomu nabízíme zaměstnancům a jejich rodinám spolehlivé plány. Neustále expandujeme na mezinárodní trhy. Již jsme téměř zdomácněli v mnoha zemích světa a jsme oddaní naší zemi, neboť se vůči ní cítíme být zodpovědní. Naše sociální odpovědnost je patrná na trvale udržitelných opatřeních souvisejících s životním prostředím, a to v celosvětovém měřítku.

Seznamte se s našimi podnikovými cíli.

Chceme:

  • implementovat technologické změny, zajistit pokrok, a zvýšit tak užitek pro zákazníky
  • zaměřit naše podnikání na rozvojové trhy
  • navrhnout a řídit efektivní a trvale udržitelné procesy
  • jednat v souladu s rčením „Chovej se tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě“
  • zůstat nezávislou společností rodinného charakteru